Phân phối

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại Email
1 Nhà thuốc Phương Chính 169 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.7300.3333 phuongchinh@gmail.com
2 Nhà thuốc Phương Chính 169 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.7300.3333 phuongchinh@gmail.com
3 Nhà thuốc Phương Chính 169 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.7300.3333 phuongchinh@gmail.com
4 Nhà thuốc Phương Chính 169 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.7300.3333 phuongchinh@gmail.com